Symposium reflectie en effectief zitingsoptreden

JuriWijs organiseert symposia om de diverse procesdeelnemers aan jeugdbeschermingszittingen de gelegenheid te geven om met elkaar in gesprek te komen. Familierechters, familierechtadvocaten en vertegenwoordigers van de Raad voor de kinderbescherming en BJZ delen hun ervaringen en verwachtingen vanuit ieders rol binnen de jeugdbeschermingsketen. Welk gedrag werkt procesbevorderend op een zitting en welk gedrag werkt procesverstorend? Doel is om de jeugdbeschermingsketen te versterken en het optreden ter zitting te optimaliseren.

Het symposium kan een afsluiting zijn van een intervisietraject binnen de rechtbank maar kan ook los van een intervisietraject worden georganiseerd.