Intervisie rechter

Het intervisietraject binnen de rechterlijke macht bestaat uit het observeren van het zittingsoptreden van een rechter binnen een bepaalde sector. Niet alleen het zittingsoptreden van de rechter maar ook het optreden ter zitting van de andere procesdeelnemers wordt geobserveerd en het effect van het zittingsgedrag op elkaar. Voorafgaande aan de observaties vindt er een voorbereidingsgesprek plaats. In het individuele feedbackgesprek worden de observaties besproken en wordt gereflecteerd op het zittingsoptreden.

Binnen de rechterlijke macht heeft JuriWijs inmiddels ruime ervaring opgedaan in het geven van intervisie. Doordat Florence Khalil zowel werkzaam is geweest binnen de advocatuur als de rechterlijk macht, is zij zeer goed in staat om op een brede en diepgaande wijze te reflecteren op het zittingsoptreden. Daarbij spelen haar jarenlange ervaring als mediator en door haar gevolgde trainingen ‘verbindend communiceren’ een belangrijke rol in het aanreiken van handvatten om het zittingsoptreden te optimaliseren.

Familierechter Frank Oelmeijer van de rechtbank Limburg omschrijft het door hem gevolgde intervisietraject als volgt:

“Persoonlijk heb ik ervaren dat Florence zeer scherp observeert en analyseert van wat er op zitting speelt en goed kan aangeven wat het effect is van gedrag op zitting en hoe dat over kan komen. Florence geeft daarbij tips over alternatieven. De manier waarop zij het aanpakt raakt meerdere lagen, die van het gedrag, die van de overtuigingen en die van de onderliggende identiteit. Voor mij betekent dit echt een meerwaarde en diepgang waardoor je in staat bent zaken anders aan te pakken en je gedragsrepertoire te vergroten. Deze wijze van intervisie is absoluut een aanrader.”