Home

JuriWijs is een onderneming gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de rechtspraak en rechtspraktijk.

Binnen de rechterlijke macht biedt JuriWijs intervisietrajecten aan waarbij wordt gereflecteerd op het zittingsoptreden van de individuele rechter (ook wel individuele intervisie genoemd). Binnen de sector Familie- en Jeugdrecht vindt eveneens intervisie van kindgesprekken plaats en worden symposia verzorgt waarbij familierechters, familierechtadvocaten en vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming en BJZ met elkaar in gesprek gaan met als doel het optimaliseren van jeugdbeschermingszittingen.

Advocaten kunnen cursussen volgen waarbij meer openheid wordt gegeven over de werkwijze van de rechter en de wijze waarop een rechter tot een vonnis komt. Zodoende kan de advocaat zijn input beter afstemmen op hetgeen een rechter toetst. Er kan een cursus worden gevolgd op het gebied van de effectiviteit van het zittingsoptreden (comparitie en getuigenverhoor). Eveneens wordt een cursus verzorgd waarbij wordt aangereikt op welke wijze de processtukken het beste kunnen worden ingericht zowel qua inhoud als presentatie om zodoende een zo’n goed mogelijk (inhoudelijk) vonnis voor de cliënt te behalen.

Particulieren en bedrijven kunnen terecht bij JuriWijs voor informatie over het verloop van een procedure voor de rechtbank of het kantongerecht. Is het hebben van uw gelijk ook hetzelfde als juridisch uw gelijk krijgen? Waar moet u allemaal rekening mee houden als u in een procedure betrokken raakt?

Naast een procedure voor de rechter zijn er ook andere mogelijkheden om uw geschil op te lossen. Denk hierbij onder andere aan mediation.

Neemt u gerust contact op met JuriWijs om te bekijken waar uw behoefte ligt en welke mogelijkheden er zijn.