Succesvoller procederen

Als advocaat bent u degene die een juridische vertaling maakt van een probleem van uw cliënt. U levert de input aan de rechter middels het indienen van processtukken en producties en het verschijnen ter comparitie. De vertaalslag van emoties, principes en feiten van uw cliënt naar een goed en volledig juridisch betoog is van essentieel belang voor het verkrijgen van een zo’n goed mogelijk vonnis voor uw cliënt.

Door de opgedane ervaring binnen de rechterlijke macht, kunnen praktische informatie en tips met u als advocaat gedeeld worden zodat u de inrichting en presentatie van uw processtukken kunt optimaliseren evenals uw zittingsoptreden.

JuriWijs biedt de cursus ‘inrichting en presentatie processtukken’ aan en de cursus ‘effectiviteit van zittingsoptreden’. Daarnaast is het mogelijk in een intervisietraject te reflecteren op uw zittingsoptreden.