Intervisie kindgesprek

Intervisie van kindgesprekken neemt een bijzondere plaats in binnen de intervisie van het optreden van de rechter binnen de sector Familie- en Jeugdrecht. De intervisie van het kindgesprek kan zowel plaatsvinden binnen de mondelinge behandeling van een zaak als apart van de zaaksbehandeling.

Kindgesprekken vragen veelal een andere en specifieke benadering van de rechter welke is afgestemd op het kind dat wordt gehoord. Naast de meer algemene zittingsvaardigheden wordt met name gereflecteerd op onder meer de voorbereiding, vorm en comfort, vertrouwen en vertrouwelijkheid, de wijze van horen, afstemmen, gehoord worden en gehoord voelen, wensen en terugkoppeling.